Kullanım Kolaylığı ve Etkileyici Sonuçlarla Birleştirilmiş Primer Stabilite

Tek diş ve tam arkta erken ve hızlı rekonstrüksiyon protokolleri, benzer başarı oranları göstermekle birlikte hastalarımızın tedavi sürelerini ve morbiditeyi azaltmıştır. Hastalarımızın hızlı, öngörülebilir ve yüksek estetik sonuçlara olan talebinin artmasıyla birleştiğinde, bu durum alışılageldik tedavi yöntemlerinin değiştirilmesi gerekliliğine yol açmaktadır.

Bu oturumun ardından katılımcılar şunlara hakim olacaklardır:
- İmmediat yüklemede fonksiyonel ve estetik başarı elde etmek için ne tür bir implanta ihtiyaç duyarız?  
- Hangi tedavi protokolleri başarılı ve kolaydır?
- Ağız içi tarayıcılar gibi yenilikçi teknolojilerin potansiyellerini en iyi şekilde nasıl kullanabiliriz?

Dr. Mischa Krebs CV