Tam Ark İmplant Diş Hekimliği için Dijital İş Akışı 2.0

Rekonstrüktif diş hekimliğinde dijital teknolojinin uygulanmasına yönelik ilerici değişim ortadadır. Geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında, dijital teknolojilerin nihai hedefi, hastasının muayene, tanı ve tedavi süreçlerinde kalite ve yetileri artırmaktır. Bununla birlikte, bu tür dijital araçların veri toplama ve değerlendirmede gelişmiş doğruluk sağlayıp sağlamadığı, tedavi planlamasında üstün etkinlik yaratıp yaratmadığı ve üretim sürecini daha kontrollü ve hızlı hale getirip getirmediği hala tartışmalıdır. Bu sunumda, implant rehabilitasyonundaki yenilikçi teknolojiler hakkında genel bir bakış sunulacak ve yenilikçi dijital iş akışlarını kullanmanın farklı boyutlarını ve avantajları ele alınacaktır. Tam ark vakalarda cerrahi, fonksiyon ve estetik bileşenler arasındaki sinerjiyi kolaylaştıran yeni iş akışlarına odaklanılacaktır.

Bu oturumun ardından katılımcılar şunlara hakim olacaklardır:

- Dijital iş akışının farklı bileşenlerini anlama

- Tam kapsamlı vakalarda dijital iş akışının avantajlarını ve engellerini tanıma

- Tedavinin kalitesinin ve öngörülebilirliğinin dijital araçlarla nasıl iyileştirilebileceğini kavrama

 

Prof. Dr. Wael Att CV