PEERS Program
08:30-09:00

Kayıt

09:00-09:30

Açılış

09:30-10:30

Geçiş Bölgesi ( Transmukozal alan ) İçerisindeki Risk Faktörlerinin Yönetimi: Dental İmplantolojide Başarı Oranını Artırmaya Yönelik Çözümler.

The Management of Risk Factors Within The Transition Zone: a Key to Optimize The Success Rate in Dental Implantology.


Marek Adwent
10:30-11:00

Ara

11:00-12:00

Yeni Kolajen Materyellerle Gerçek Kemik Ogmentasyonu – Basitleştirilmiş Yaklaşım

True Bone Augmentation With Novel Collagen Devices – A Simplified Approach


İzhar Shohat
12:00-13:30

Öğle Yemeği

13:30-14:30

İmplant Diş Hekimliğinde Risk Faktörlerinin Kontrol Edilmesi - Astra Tech EV İle Biyolojik Tedavi Konsepti

Controlling Risk Factors in Implant Dentistry Biologic Treatment Concepts Using Astra Tech EV


Stijn Vervaeke
14:30-15:00

Ara

15:00-15:30

İmplant Cerrahisinde Uzun Dönemde Başarı Elde Etmek


Yaşar Özkan
15:30-16:00

Sinüs Tabanı Greftlemesi mi Yoksa Kısa İmplant mı? Klinikte Hangisi Daha Riskli?


Noyan Başal
16:00-16:30

Ara

16:30-17:00

Periodontal Gözlerle Implant Dünyasına Bakış


Serhat Aslan
17:00-17:30

Periimplantitisin Risk Faktörleri Ortadan Kaldırabilir mi ?


Gassan Yücel