Kurslar
10.00-13:00

Implantüstü Restorasyonlarda Dijital İş Akışı

10.00-13:00

Anterior Estetikte Harmoniyi Yakalamak, Dijital İş Akışı ve Teknikler.


Can Tolay

Onur Öztürk
10.00-13:00

Dijital Restorasyonlarda Materyal Seçimi ve Adeziv Protokoller


Emir Yüzbaşıoğlu
10:00 - 13:00

Estetik Bölge İmplant Uygulamalarında Hızlı ve Güvenli Çözüm için Güncel Dijital Teknolojiler


Mehmet Dikmen

Ceylan İlhan
10:00 - 13:00

İmplant Üstü Restorasyonlar için Yeni Bir Bağlantı: Ne Siman, Ne Vida Acuris


Ahmet Kiğılı
10:00 - 13:00

Sert Doku Ogmentasyonunda Glymatrix Teknoloji Devrimi


İzhar Shohat
10.00-13:00

Diastema Kapama, Veneer, Kırık Restorasyonlarında İp Uçları

Bu kursta diastema kapama, veneer kompozit restorasyonlar ve ön bölge kırık restorasyonları hakkında güncel yaklaşımlar ile vakalar üzerinden konuşulacak olup kırık restorasyonu workshopu yapılacaktır.


Bora Korkut
10.00-13:00

Konservatif Apikal Şekillendirme Serüveni

Güncel döner alet sistemleri ile birlikte, kök kanallarının apikal şekillendirilmesi sırasında karşılaşılan güçlükler ve yapılan hatalar azaltılırken şekillendirme kolaylığı da sağlandı. Bu sunumda döner alet sistemlerinin değişim serüveni yanı sıra güncel endodontik yaklaşımlardan da bahsedeceğiz.


Toygan Bora