DS World
13:30 - 14:30

Kayıt

14:00

Açılış Konuşması


Yasemin Kulak Özkan
14:30 - 15:30

İmplant Dişhekimliğinde Aynı Dijital Ekosistem İçinde Kurondan Aşağı Yaklaşım

Crown Down Approach Within The Same Digital Ecosystem in Implant Dentistry


Pieter Van Rooyen
16:00 - 17:00

Dijital Dental Araçlar ve Yapay Zeka

Dental Digital Tools and Artificial Intelligence


Imad Ghandour
17:15 - 19:15

Endodontics and Restodontics: tight connections.


Mauro Cabiddu

PEERS Program
08:30-09:00

Kayıt

09:00-09:30

Açılış

09:30-10:30

Geçiş Bölgesi ( Transmukozal alan ) İçerisindeki Risk Faktörlerinin Yönetimi: Dental İmplantolojide Başarı Oranını Artırmaya Yönelik Çözümler.

The Management of Risk Factors Within The Transition Zone: a Key to Optimize The Success Rate in Dental Implantology.


Marek Adwent
10:30-11:00

Ara

11:00-12:00

Yeni Kolajen Materyellerle Gerçek Kemik Ogmentasyonu – Basitleştirilmiş Yaklaşım

True Bone Augmentation With Novel Collagen Devices – A Simplified Approach


İzhar Shohat
12:00-13:30

Öğle Yemeği

13:30-14:30

İmplant Diş Hekimliğinde Risk Faktörlerinin Kontrol Edilmesi - Astra Tech EV İle Biyolojik Tedavi Konsepti

Controlling Risk Factors in Implant Dentistry Biologic Treatment Concepts Using Astra Tech EV


Stijn Vervaeke
14:30-15:00

Ara

15:00-15:30

İmplant Cerrahisinde Uzun Dönemde Başarı Elde Etmek


Yaşar Özkan
15:30-16:00

Sinüs Tabanı Greftlemesi mi Yoksa Kısa İmplant mı? Klinikte Hangisi Daha Riskli?


Noyan Başal
16:00-16:30

Ara

16:30-17:00

Periodontal Gözlerle Implant Dünyasına Bakış


Serhat Aslan
17:00-17:30

Periimplantitisin Risk Faktörleri Ortadan Kaldırabilir mi ?


Gassan Yücel

7. Dijital Diş Hekimliği Sempozyumu Program
08:30-09:00

CADA Genel Kurul

09:00-09:30

Açılış

Dijital Diş Hekimliğinin Geleceği: Sınır Neresi?”

Future of Digital Dentistry; Where Is The Limit?


Emir Yüzbaşıoğlu
09:30-10:30

Dijital Estetik Dişhekimliğinde Yeni Trendler, Olasılıklar, İş Akışları, Materyaller

New Trends in Digital Esthetic Dentistry.
Possibilities, Workflows, Materials. 


Andreas Kurbad
10:30-11:00

Ara

11:00-12:00

İmplant Dişhekimliğinde Tam Dijital İş Akışı

Full Digital Workflow in Implant Dentistry


Carlos Repullo Sanchez
12:00-13:30

Öğle Yemeği

13:30-14:30

CEREC ile Estetik-Dijital Wax Up Tasarımı, Prepless Venerler

Esthetics With CEREC Design of Digital Wax-Up, No-Prep Veneer Case


Martin Lebeda
14:30-15:00

Ara

15:00-16:00

Dijital Artikülasyon Çağında Yeni Okluzyon Konseptleri ve Restoratif Materyaller

Digital Articulation Era: New Occlusion Concepts With New Restorative Materials


Erhan Çömlekoğlu

Kurslar
10.00-13:00

Implantüstü Restorasyonlarda Dijital İş Akışı

10.00-13:00

Anterior Estetikte Harmoniyi Yakalamak, Dijital İş Akışı ve Teknikler.


Can Tolay

Onur Öztürk
10.00-13:00

Dijital Restorasyonlarda Materyal Seçimi ve Adeziv Protokoller


Emir Yüzbaşıoğlu
10:00 - 13:00

Estetik Bölge İmplant Uygulamalarında Hızlı ve Güvenli Çözüm için Güncel Dijital Teknolojiler


Mehmet Dikmen

Ceylan İlhan
10:00 - 13:00

İmplant Üstü Restorasyonlar için Yeni Bir Bağlantı: Ne Siman, Ne Vida Acuris


Ahmet Kiğılı
10:00 - 13:00

Sert Doku Ogmentasyonunda Glymatrix Teknoloji Devrimi


İzhar Shohat
10.00-13:00

Diastema Kapama, Veneer, Kırık Restorasyonlarında İp Uçları

Bu kursta diastema kapama, veneer kompozit restorasyonlar ve ön bölge kırık restorasyonları hakkında güncel yaklaşımlar ile vakalar üzerinden konuşulacak olup kırık restorasyonu workshopu yapılacaktır.


Bora Korkut
10.00-13:00

Konservatif Apikal Şekillendirme Serüveni

Güncel döner alet sistemleri ile birlikte, kök kanallarının apikal şekillendirilmesi sırasında karşılaşılan güçlükler ve yapılan hatalar azaltılırken şekillendirme kolaylığı da sağlandı. Bu sunumda döner alet sistemlerinin değişim serüveni yanı sıra güncel endodontik yaklaşımlardan da bahsedeceğiz.


Toygan Bora