"İmplant cerrahisinde uzun dönemde başarı elde etmek."

Dental implant uygulamaları eksik dişlerin tedavisinde önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde implant endikasyonları sürekli genişlemekte ve kanıta dayalı araştırmalarla implant başarısı değerlendirilmektedir. İmplant uygulamasıyla ortaya  çıkan tedavinin başarısı multidisipliner yaklaşım ile mümkün olmaktadır. İmplant planlama ve uygulamasında özellikle minimal sert ve yumuşak doku şartlarının sağlanması uzun dönem başarı elde etmek için önemli bir etkendir. Bu sunumda implant planlama ve cerrahisinde dikkat edilmesi gereken faktörler değerlendirilecektir.

Yaşar Özkan CV