Dr. Stijn Vervaeke received his dentistry degree from the Katholieke Universiteit Leuven (KUL) in 2007. He continued his education in Periodontology and Oral Omplantology at Ghent University, where he graduated as a specialist in 2010. In 2014, he finished the PhD-training program at the same institution.
Today, Dr. Vervaeke combines a private practice with a position as Associate Professor at Ghent University and teaches Radiology, fundamentals of Periodontology, multidisciplinary treatment concepts and advanced implantology in the bachelor-master program in dentistry and the specialist program periodontology and oral implantology. His research focusses on alveolar ridge preservation, soft tissue management and prevention of peri-implantitis. He published different articles in international peer-reviewed journals and lectures frequently at national and international conferences.
He is president of the Flemish accreditation committee for Periodontology.

Dr. Stijn Vervaeke, diş hekimliği diplomasını 2007 yılında, Katholieke Universiteit Leuven (KUL)'den almıştır. Eğitimine 2010 yılında, uzman olarak mezun olduğu Ghent Üniversitesinde Periodontoloji ve Oral İmplantoloji bölümünde devam etmiştir. 2014 yılında, aynı enstitüde doktora eğitim programını tamamlamıştır.
Dr. Vervaeke, şu an Ghent Üniversitesinde Doçent Doktor olarak serbest hekimlik yapmakta ve diş hekimliği yüksek lisans programında radyoloji, periodontolojinin temelleri, multidisipliner tedavi kavramları ve ileri implantoloji eğitimi, periodontoloji ve oral implantoloji dallarında uzmanlık eğitimi vermektedir. Araştırmaları çekim soketi korunması, yönlendirilmiş doku rejenerasyonu ve peri-implantitisin önlenmesi konularına odaklıdır. Uluslararası akademik hakemli dergilerde farklı makaleleri yayınlayan Dr. Vervaeke, ulusal ve uluslararası konferanslara sıklıkla konuşmacı olarak katılmaktadır.
Flemish Akreditasyon Komitesi Periodontoloji bölümü başkanıdır.