Controlling Risk factors in implant dentistry
Biologic treatment concepts using Astra Tech EV

An increasing number of implants are installed to restore function and esthetics. Survival and success are very high. However, biologic complications occur.

Understanding bone remodeling is extremely important to have a ‘clean’ start. Recent literature pointed out the importance of surgical and prosthetic skills. Over 70% of peri-implantitis cases is iatrogenic and can be considered a man-made disease.

The aim of this lecture is to share biologic principles to prevent early bone loss and exposure of the implant surface to the oral cavity, in order to reduce the risk for future peri-implantitis development.

İmplant Diş Hekimliğinde Risk Faktörlerinin Kontrol Edilmesi
Astra Tech EV İle Biyolojik Tedavi Konsepti

Kaybedilen fonksiyon ve estetiği geri kazanmak amacıyla giderek daha fazla implant uygulaması yapılmaktadır. Kalıcılık ve başarı oranları oldukça yüksek olmasına rağmen biyolojik komplikasyonlar da meydana gelebilmektedir.

Kemiğin yeniden yapılanmasının kavranması, 'temiz' bir başlangıç elde edilmesinde son derece önem teşkil etmektedir.  Son dönemlerde yayınlanan çalışmalarda, cerrahi ve prostetik becerilerin önemine dikkat çekilmiştir. Peri-implantitisin %70'inden fazlası iatrojenik olup, insan nedenli bir hastalık olarak düşünülebilir.

Bu konferansın amacı, gelecekte oluşabilecek peri-implantitis riskini azaltmak amacıyla erken kemik kaybının ve implant yüzeyinin ağız ortamına açılmasının önlenmesine yönelik biyolojik prensiplerin paylaşılmasıdır.

Stijin Vervaeke CV