Serhat Aslan, Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi’nden mezun olduktan sonra Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’nde Periodontoloji alanında doktorasını tamamlamıştır. Kendi kliniğinde Periodontoloji Uzmanı olarak çalışmaktadır. Tam papil koruma tekniğini (Entire papilla preservation) tanımlayarak rejeneratif periodontal cerrahi alanına katkıda bulunmuştur. Ulusal ve uluslararası kongrelerde davetli konuşmacı olarak yer almış, bilim ve sunum ödülleri kazanmıştır. Türk Periodontoloji Derneği İzmir Şubesi’nde sayman olarak görev almıştır. Halen Türk Periodontoloji Derneği’nde merkez yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmaktadır. Avrupa Periodontoloji Federasyonu (EFP), İtalyan Periodontoloji ve İmplantoloji Derneği (SIdP), Uluslararası İmplantoloji Takımı (ITI), Estetik Diş Hekimliği Akademisi Derneği (EDAD) aktif üyesidir.Periodontoloji alanında tek ve çok merkezli klinik çalışmalar yürüten Dr. Aslan, rejeneratif biyomateryaller ve farklı cerrahi tekniklerin yumuşak ve sert dokulara olan etkileri ve klinik sonuçları üzerine yoğunlaşmıştır.