1973 Ankara’da doğdu. 1990 TED Ankara Koleji’nden mezun oldu. 1990- 1996 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi’nde yüksek lisans öğrenimini tamamladı. 1996- 2002 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Çene Hastalıkları ve Cerrahisi ABD’da doktorasını tamamladı. “Deneysel kemik içi defelktlerin rejenerasyonunda solventlerle dehidrate edilmiş kemik greftinin, demineralize kemik matriksinin yalnız ve bovin perikardi ile kombine kullanımlarının histopatolojik olarak karşılaştırmalı incelemesi” başlıklı tezi ile doktora eğitimini tamamlamıştır. 2002- 2005 yılları arasında Yeditepe Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi Ağız Diş Çene Hastalıkları ve Cerrahisi ABD’da öğretim görevlisi olarak görev aldı. 2005- 2009 yılları arasında serbest olarak çalıştı. 2009 yılından beri kendi kliniğinde çalışmalarını sürdürmektedir.