Sinüs Tabanı Greftlemesi mi Yoksa Kısa İmplant mı? Klinikte Hangisi Daha Riskli?

Dental implantlar özellikle posterior maksiller bölgede oral rehabilitasyon için bir seçenek olarak kabul edilmektedir. Ancak kemik eksikliği nedeniyle bazı klinik durumlarda dental implantları yeterli uzunlukta yerleştirmek mümkün olmaz. Bu durumda tedavi seçeneklerinden biri kısa implant kullanmaktır. Diğer bir seçenek te kemik grefti kullanarak veya kullanmaksızın maksiller sinüs tabanı yükseltme operasyonu ile kemik yüksekliğini arttırarak uzun implant yerleştirmektir.

Kısa implant yerleştirme daha konservatif, kısa cerrahi süre ve düşük morbidite oranı ve maliyetleri açısından basit  bir alternatiftir. Ayrıca, kısa implantların bildirilen klinik sonuçları  posterior maksillada uzun implantlara benzerdir. Bununla birlikte, kemik-implant temas alanının kısa implantlarda az olması, primer stabilite kaybı veya osseointegrasyonun bozulması sonucunda implant kaybına sebep olur.

Lateral pencere tekniği veya Summers tekniği kullanılarak yapılan maksiller sinüs yükseltme, implant sağ kalımı açışından olumlu sonuçlar göstermiştir. Ancak, bunlar daha karmaşık cerrahi prosedürlerdir, ameliyat sonrası komplikasyon ve morbidite oranındaki artış, hastanın prosedürü uygulamaktaki isteksizliğini artırabilir. Maliyet ve süre, geleneksel tedaviden daha fazladır.

Posterior maksillanın rehabilitasyonunda her iki yöntemin de avantajları ve dezavantajları karşılaştırılarak konu tartışılacaktır.

Noyan Başal CV