Marek Adwent graduated from the Medical University of Silesia in 1999.  Since 2000 he work as an assistant in the Department in Oral and Maxillofacial Surgery of the Medical University of Silesia.  In 2012 he graduated from master program at the Johann Wolfgang Goethe-University Frankfurt am Main and get the academic title Master of Science (MSc.) in Oral Implantology. Dr. Adwent has been working with dental implants since 2003 and has a special focus in the field of bone and soft tissues augmentations, developing his skills in autografts, allografts and GBR techniques.

Marek Adwent, 1999 yılında Silesia Tıp Üniversitesinden mezun olmuştur. 2000 yılından itibaren Silesia Tıp Üniversitesi Ağız ve Diş-Çene Cerrahisi Bölümünde asistan olarak çalışmıştır. 2012 yılında, Johann Wolfgang Goethe-Üniversitesi Frankfurt am Main'de yüksek lisans programından mezun olmuş ve Oral İmplantoloji dalında yüksek lisans derecesini elde etmiştir. Dr. Adwent, 2003 yılından itibaren dental implantlar üzerine çalışmaktadır, özellikle kemik ve yumuşak doku ogmentasyonu alanına odaklanmış, otogreftler, allogreftler ve GBR teknikleri konularında becerilerini geliştirmiştir.