The management of risk factors within the transition zone: a key to optimize the success rate in dental implantology.

Transition zone is a small amount of soft tissue between dental implant interface and a crown margin. This small space plays an extremely important role either in keeping the dental implant in a good and healthy conditions for many years as well as providing the long lasting esthetic. Many factors however can jeopardize treatment efforts of the clinicians and affect transition zone in a negative way. Beginning from the implant shape and design and its placement in relation  to the surrounding bone and soft tissues, throughout  the shape and design of the abutment, cementation method or cementless working, these all are the risk factors that can affect the dental impalnt treatment result. Managing these risk factors within the transition zone is the key to optimize our traeatment result. During the lecture participants will get the knowledge about the transition zone, risk factors that can affect treatment results and how to manage these risk factors to optimize success rate in everyday treatment.

Geçiş Bölgesi ( Transmukozal alan ) İçerisindeki Risk Faktörlerinin Yönetimi: Dental İmplantolojide Başarı Oranını Artırmaya Yönelik Çözümler.

Geçiş bölgesi( transmukozal alan ), dental implant ara yüzü ile kuron kenarı arasında yer alan küçük bir miktar yumuşak dokudur. Bu küçük boşluk, gerek dental implantın uzun yıllar boyunca iyi ve sağlıklı bir durumda kalmasında, gerekse kalıcı estetik sonuçların elde edilmesinde son derece önemli bir rol oynamaktadır. Bununla birlikte, klinisyenlerin tedavi çabalarını tehlikeye atan ve geçiş bölgesini ( transmukozal alanı ) olumsuz yönde etkileyen bir çok faktör mevcuttur. İmplant şekil ve tasarımı, implantın kendisini çevreleyen kemik ve yumuşak dokulara göre yerleşimi, abutmentın şekil ve tasarımı, simantasyon yöntemi ve simansız çalışmaya kadar tüm faktörler dental implantın başarısını etkileyebilen risk faktörleridir. Bu risk faktörlerinin geçiş bölgesi ( transmukozal alan ), içerisinde yönetilebilmesi, tedavi başarımızı optimize etmeye yönelik önemli bir çözüm yoludur. Katılımcılar konferans sırasında geçiş bölgesi ( transmukozal alan ), tedavi sonuçlarını etkileyebilecek risk faktörleri ve rutin tedavide başarı oranını artırmak için söz konusu risk faktörlerinin nasıl yönetileceği ile ilgili bilgi sahibi olacaklardır.

Marek Adwent CV