True bone augmentation with novel collagen devices – A simplified approach

Guided bone regeneration has become a widespread procedure in recent years; however, complex surgical techniques are frequently needed to achieve this goal.

As these often require advanced surgical skills, many procedures result in less than optimal outcome which may account in part for today's peri-implantitis epidemic. The Glymatrix® technology enables us to control and to design medical devices for maxillofacial bone and tissue regeneration such as OSSIX Plus®, OSSIX Volumax® and OSSIX BoneTM. These support minimally invasive procedures with higher success rates and a favorable housing for dental implants.

In this presentation, I will describe the scientific background and clinical support around this technology, a variety of clinical applications for its products will be presented. Scientific evidence, animal and human histology and clinical cases will demonstrate the Glymatrix effect on our everyday clinical practice.

Yeni Kolajen Materyellerle Gerçek Kemik Ogmentasyonu – Basitleştirilmiş Yaklaşım

Yönlendirilmiş kemik rejenerasyonu, son yıllarda yaygın bir işlem haline gelmiş, ancak bu amaca ulaşmak için sıklıkla kompleks cerrahi tekniklere ihtiyaç duyulmuştur.

Bu teknikler çoğunlukla ileri cerrahi beceriler gerektirdiğinden dolayı, bir çok işlem peri-implantitisin artmasına neden olan başarısızlıklarla sonuçlanmaktadır. Glymatrix® teknolojisi, çene-yüz kemik ve doku rejenerasyonuna yönelik OSSIX Plus®, OSSIX Volumax® ve OSSIX BoneTM gibi bio-materyalleri kontrol etme ve tasarlama olanağı sağlamaktadır. Bu bio-materyaller minimal invaziv işlemlerde yüksek başarı oranları elde etmeyi ve dental implantlar için elverişli bir ortam sağlanmasını desteklerler.

Bu sunumda, bu teknoloji temelindeki bilimsel arka planı ve klinik desteği, ürünlerin çeşitli klinik uygulamalarını tanımlayacağım. Bilimsel kanıt, hayvan ve insan histolojileri ve klinik vakalar, Glymatrix teknolojisinin gündelik klinik uygulamalarımız üzerindeki etkisini gösterecektir.

Izhar Shohat CV