İmplant Bölgesinin İyileşmesi için Temel Faktörler:

Diş çekildikten kısa bir süre sonra geri dönüşü olmayan değişiklikler başlar. İnce duvarlı bir fenotipte kemiğin rezorpsiyonu , bukkal duvarın yüksekliğini büyük ölçüde azaltma potansiyeline sahiptir. Bu olaylar implant yerleştirilmesine rağmen meydana gelecektir. Bu uygulamalı kursda, yumuşak doku yönetimi ve yumuşak doku ikamesini, immediat implant tedavisi ile başarılı estetik sonucun elde edilmesinde nasıl önemli bir rol oynayabileceğini anlamak için farklı klinik durumları analiz ederek farklı implant yerleştirme zamanlamaları tartışılacaktır. Öte yandan geç implant yükleme önerildiğinde, çapraz bağlı kollejen membran ve kemik ikame materyali aracılığıyla soket greftleme prosedürüne olan ihtiyacımızı tartışacağız.

Bu kursun ardından katılımcılar şunlara hakim olacaklardır:

- OSSİX BONE ile Soket Grefti

Katılımcı, kemik grefti uygulamaları sırasında ne zaman membran uygulanmalıdır ve ne zaman flap kaldırma işlemi yapılması gerektiğini öğrenecektir.

- OSSİX BONE ve OSSİX PLUS Membran

Bukkal duvarı tamamen eksik olan bir diş çekimi sonrası, flap kaldırmak ve kemik grefti ve membranı yerleştirmek, başarılı bir implant bölgesi iyileşmesi için temel faktörlerdir. Katılımcı bu tür cerrahi işlemlerin en çok ne zaman endike olduğunu öğrenecektir.

 

Dr. Luca Gobbato CV