During the presentation the speaker will focus on the concept of chairside production of CAD/CAM tooth borne guide stents. The workflow presented will be with the latest CEREC 5.0 software along with the integration between CBCT information during the planning of the placement of implants.
Implant planning is based on the Crown Down Technique that allows for restoratively driven implant planning.
The essence of this workflow will also be discussed in view of modern day realities in dental practice, ie. facing medico-legal actions etc.

Konuşmacı, sunum sırasında CAD / CAM diş kaynaklı kılavuz stentlerin hasta başında üretimi konseptine odaklanacaktır. Sunulan iş akışı, son sürüm CEREC 5.0 yazılımı ile implant yerleştirme planlaması sırasında CBCT bilgilerinin entegrasyonu ile yapılacaktır.
İmplant planlama, restoratif odaklı planlamaya olanak sağlayan Crown Down Tekniğine dayalıdır.
Ayrıca, tıbbi hukuk davalarıyla karşı karşıya kalma gibi günümüz gerçekleri ışığında bu iş akışının özü de tartışılacaktır.

Pieter Van Rooyen CV