Full Digital Workflow in Implant Dentistry

New technologies are changing traditional concepts and protocols in Implant Dentistry. Currently, a 100% digital procedure can be carried out to complete an implant treatment, from planning to final restoration without tray impressions, plaster models, diagnostic wax-up, radiographic guide…

This workflow has been limited for single restoration and short-span bridges, but where is the limit today?. New indications for a full digital workflow in implantology and new clinical procedures will be shown in this presentation.

İmplant Diş Hekimliğinde Tam Dijital İş Akışı

Yeni teknolojiler implant dişhekimliğinde geleneksel konseptleri ve protokolleri değiştiriyor.Bugün bir implant tedavisini planlamadan finale kadar,ölçü kaşığı ,alçı model, radyografi plaklar kullanmadan %100 dijital iş akışı ile tamamlamak mümkündür.Bu iş akışı şimdiye kadar tek diş ve kısa köprülerle sınırlıydı ancak bugün limitler nerede? Bu sunumda implantolojide tam dijitalin iş akışının yeni endikasyonları ve yeni klinik prosedürler anlatılacaktır.


Carlos Repullo Sanchez CV