Dijital Artikülasyon Çağında Yeni Okluzyon Konseptleri ve Restoratif Materyaller

Günümüzde parafonksiyonel alışkanlıklar ve erozyona bağlı oluşan oklüzyon dikey boyutu kaybı yaygınlaşmaktadır. Çoğu olguda bu tabloya anterior bölgede mine kaybıyla ilişkili estetik sorunlar da eşlik etmektedir. Dayanıklı ve estetik restoratif materyallerin güçlü bir adezyonla birleşmesiyle artık bu tip olguların hızlı ve minimal invaziv tedavisi mümkün olabilmektedir. Bununla birlikte, yüksek hassasiyetin ve güçlü bir adezyonun gerektiği bu tedavi seçeneğinin başarıyla uygulanabilmesi için kusursuz bir iş akışına gereksinim vardır. Bu sunumda, oklüzal dikey boyutu azalmış ve aynı zamanda ve estetik sorunları olan bir hastaya uygulanan prepless oklüzal venerler ve anterior lamina venerler ile karakterize bir dijital protokol anlatılacaktır.

Digital Articulation Era: New Occlusion Concepts with New Retorative Materials

Parafunctional habits and loss of occlusal vertical dimension due to erosion have been faced frequently, nowadays. In many of these cases, esthetic concern related with enamel loss together with this situation also play a role in the anterior region. Such cases can be rehabilitated fast and minimally invasively with the aid of a strong adhesion of durable and esthetic restorative materials. However, in order for this treatment alternative requiring high precision and strong adhesion to be successfully practised, a perfect workflow is necessary. In this presentation, a digital protocol characterized by prepless occlusal veneers and anterior laminate veneers  will be described on a patient with reduced occlusal vertical dimension as well as having esthetic problems.

Erhan Çömlekoğlu CV