Bildirinin Kapsamı

Dişhekimliği Zirvesi şemsiyesi altında CADA tarafından organize edilen 7. Dijital Diş Hekimliği Sempozyumu'nda sunmak istediğiniz tüm bildiriler, diş hekimliği alanında bilimsel gelişmelere ve literatüre katkıda bulunabilecek özellikte olup  sonuç mesajı içermelidir. Bildirilerde tüm yazarların adı, soyadı ve çalıştıkları kurum bilgileri yer almalıdır. Her bildiride bir adet “sorumlu yazar” belirtilmeli, e-posta ve iletişim bilgileri yazılmalıdır...

 

Bildiri Son Gönderim Tarihi

Kurallara uygun olarak hazırlanmış bildiriler 4 Ekim 2019 Cuma tarihine kadar online bildiri gönderim sayfasından sisteme yüklenmelidir. Bu tarihten sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir. Sunuma değer görülen sözlü ve poster bildirilerin sorumlu yazarlarına e-posta ile kabul mektupları gönderilecektir. Kabul edilmiş bildirilerin sunucularının 4 Ekim 2019 tarihine kadar kongreye kayıt olmaları zorunludur. Bu tarihe kadar kayıt yaptırmamış sorumlu yazarların bildirileri program kitapçığında yer almayacaktır. Katılımcılar yalnızca 1 bildiri ile katılabilmektedir.

 

Bildiri Özeti Yazım Kuralları

- Özetler online bildiri özeti sistemi ile toplanacaktır.

- Bildiri girişlerinin hem Türkçe hem de İngilizce olarak hazırlanması ve yazım kurallarına uyulması zorunludur.

- Bir kişi 1 sözlü ve 1 poster veya 2 poster olmak üzere en fazla 2 bildiride sunucu olarak yer alabilir.

- Yazar isimlerinde akademik unvan kullanılmamalıdır. Yazar adı ve soyadının sadece ilk harfi büyük olacak şekilde küçük harfle yazılmalıdır.

- Bildiri özetleri amaç, yöntem, bulgular ve sonuç olarak düzenlenmelidir. Olgu sunumlarında sıralama amaç, olgu sunumu ve sonuç olmalıdır.

- Özetin tamamı, başlık ve yazar adları hariç 300 kelimeyi geçmemelidir. Başlık ise en fazla 10 sözcük içermelidir.  Başlık, çalışmanın içeriğini açıklar tarzda olmalıdır.

- Bildiri özetlerinde; tablo, şekil, grafik ve resim kullanılmamaktadır.

- Sertifika almak için, bildiri sunacak kişinin, programda belirtilen tarih ve saatte bildirisini bizzat sunması gerekmektedir.

Bu maddelerden herhangi birine uymayan bildiri özeti, içeriğine bakılmaksızın değerlendirme dışı bırakılacaktır.

 

Dikkat Edilecek Noktalar

- Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız “Yeni Kullanıcı” linkini kullanarak sisteme kaydolunuz.

- DDS 2019 online kayıt sistemine daha önce giriş yaptıysanız, aynı kullanıcı adınızı ve şifrenizi kullanarak online bildiri özeti gönderim sistemine giriş yapabilirsiniz.

- Kayıt işleminden sonra sayfadaki açıklamalar size yardımcı olacaktır. Verilen mesaj ve açıklamaları dikkatle okuyunuz.

- İnternet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir.

- Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız.

- Bildirinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden takip edebilirsiniz.

 

Bildirilerin Değerlendirilmesi

Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad/soyad ve kurumları gizli tutularak, Bildiri Değerlendirme Komitesince yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için araştırmacılardan en az birinin kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Bilimsel Kurul, bildirileri sözel veya poster sunum olarak değiştirme ve karar verme hakkına sahiptir. Değerlendirme sonucu tüm bildiri sahiplerine sonuç yazısı olarak gönderilecek olup, bildiri sahiplerinin sunumlarının nasıl olacağı konusunda nihai karara dikkat etmelerini önemle belirtiriz.

 

Katılım Sertifikası

Kongre sırasında verilecektir. Sertifika almak için, bildiri sunacak kişinin, programda belirtilen tarih ve saatte bildirisini bizzat sunması gerekmektedir.

Bildiri özetleri ile ilgili her türlü sorunuz için  bildiri@dentistrysummit.org adresine sorularınızı iletebilirsiniz.